I PRZESTAŃ BYĆ NIEDOWIARKIEM, A BˇD¬ WIERZˇCYM - J 20,27b TEOLOGIA KO¦CIOŁA KATOLICKIEGO