Blog > Komentarze do wpisu

W 1941 R. POLSKA WYPOWIEDZIAŁA WOJNĘ JAPONII. ODPOWIEDŹ JAPONII: NIE PODEJMUJEMY TEGO.

https://on.interia.pl/historia/news-wojna-polsko-japonska-16-bezkrwawych-lat,nId,2514438

Japonia okazała się nader inteligentna. Żadne osobiste ambicje, ani też indywidualne grzechy, zaniechania, zbrodnie... nie powinny nigdy stawiać w sytuacji wojny dwóch lub więcej narodów. Dlaczego to narody, a więc niewinni ludzie mają cierpieć? Myli się ten kto sądzi, że za to co stało się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010r. Polska powinna wypowiedzieć wojnę Rosji. A co mówi "Księga Rodzaju" w kontekście grzechu pierworodnego na temat odpowiedzielności? Mówi, że nie ma odpowiedzialności zbiorowej, że każdy odpowiada za siebie i wyłącznie za siebie, to znaczy za jakość dokonywanych wyborów; mówi w końcu że odpowiedzialność to poniesienie konskwencji odpowiednio do popełnionego grzechu i że całe pokolenia cierpią później na skutek grzechów przodków. Podsumowując: spychologii, kłamstwa i głupawych teorii Pan Bóg nie toleruje. Zawsze winny jest konkretny X, Y, Z i dlatego to X, Y, Z powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Kiedyś stanie przed nim na pewno... lepiej wcześniej (dla niego i innych) niż później. 

sobota, 27 stycznia 2018, teologia3

Polecane wpisy