Blog > Komentarze do wpisu

MYSLI POZBIERANE (5015)

Jarosław Kaczyński na ostatniej konwencji PiS w Przysusze mówił o Polsce równych szans i o wolności. Otóż, moim nieskromnym zdaniem, równe szanse trzeba stwarzać nie wtedy, gdy pięćdziesięcioletni mieszkaniec małego miasta na próżno szuka zatrudnienia i ledwo wiąże koniec z końcem. Równe szanse trzeba bowiem stwarzać już w szkole, w przedszkolu, w żłobku, aby ów mieszkaniec był na tyle później operatywny, by takich problemów nie miał. By miał odpowiedni system wartości, system umiejętności i umiał w życiu pływać nawet na głębokiej wodzie. Czy tak obecnie wygląda system naszej edukacji? Czy nie przypomina na poziomie szkoły podstawowej skansenu wiedzy niepotrzebnej, a na studiach przyczółka wiedzy niezupełnej? Nasz kraj cały czas wymaga poważnych i sprawnie przeprowadzonych reform. NIE WOLNO MALOWAĆ RUIN!!! Panie Kaczyński jest Pan orędownikiem egalitaryzmu, ale jednocześnie największym jego przeciwnikiem. Gdyby nie Pana decyzja i uległość wobec awanturniczych parasolniczek może już od dawna Polska cieszyłaby się wielkim błogosłasławieństwem wynikającym z pełnej ochrony życia poczętego! Prawdziwy egalitaryzm zaczyna się bowiem już w łonie matki i daje każdemu człowiekowi prawo do narodzin. KAZDEMU!!! Jeśli chodzi o wolność, to także nie wolno mylić jej z samowolą. Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdy zagraża ona w jakikolwiek sposób drugiemu człowiekowi. Tym zagrożeniem, zniszczeniem jest także przemoc psychiczna, obrażanie kogoś, wyszydzanie, przypisywanie mu fałszywych informacji. Trzeba zatem skończyć z obsceną na teatralnej scenie, rozliczać media za fake news bo słowo waży i ma konkretne konsekwencje, pociągać ludzi do odpowiedzialności za słowa, jeśli są nieuprawnione i niszczące!  

Wszystkie dyskusje, wszystkie spory i konflikty są tak naprawdę sporami o zasady, wartości i w końcu o jedno zasadnicze pytanie: kim dla Ciebie jest Bóg? Kimś istotnym i żywym czy atrapą, marionetką, karykaturą? Czego szukasz w religii? Żywego Boga czy jednak raczej samego siebie? Człowiek, który odchodzi od Boga, idzie w kierunku samozniszczenia, tak jak dziś Europa Zachodnia. Może czas zatem w końcu, aby zamiast Uni Europejskiej powstała Zjednoczona Europa! Europa zjednoczona Bogiem, silna mądrością rządzących i prawdziwą wolnością.

niedziela, 09 lipca 2017, teologia3

Polecane wpisy